ആദിരാജ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി

ആദിരാജ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി

ആദിരാജ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി ആറുവയസ്സു കാരനായ ആദിരാജിന് ഇരിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥക്ക് വിരാമം . ഒരു സ്ഥലത്തു പോയാലും ഇരിക്കാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ഓടി ചാടി ബഹളം വെച്ച് നടന്നിരുന്ന ആദിരാജിന്റെ മാറ്റം വിശ്വസിക്കാനാവാതെ രക്ഷിതാക്കളും. ജനിച്ച നാൾതൊട്ടു ആദിരാജിന്റെ ഓട്ടിസവും ഹൈപ്പർ ആക്ടിവിറ്റി അസുഖവും കാരണം പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ആദിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പരാതിയും ആക്ഷേപവും കേട്ട് മടുത്തു. അങ്ങിനെയാണ് സ്പെക്ട്രം ശിശുവികസന ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ആദിരാജിനെ ചികിത്സക്ക് ശ്രമം നടത്തിയത് . ക്ലാസ്സിലെത്തിയ ആദ്യ നാളുകളിലെല്ലാം പരിശീലകർ ആദിരാജിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഏറെ പണിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. നിർബന്ധിച്ചു സീറ്റിലിരുത്തിയാൽപോലും ഒരു സെക്കന്റ് പോലും ഇരിക്കില്ല . ക്ലാസ് മുറിയിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആദിയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ സ്ഥാന ചലനവും പരിക്കും സംഭവിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഇപ്പോഴതെല്ലാം പഴങ്കഥയായി മാറി. വിദഗ്ധ പരിശീലനവും മറ്റും ആദിയെ സാധാരണ അവസ്ഥയിലെത്തിച്ചു.
വിതുമ്പിക്കൊണ്ട് മകനെ കാണാനും പരിശീലനം മനസ്സിലാക്കാനും ക്ലാസ്സിലെത്തിയിരുന്ന അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ ആഹ്ലാദത്തിന്റെ തിരയിളക്കം. വിശേഷങ്ങൾക്കും വിരുന്നിനും ഇപ്പോൾ ആദി യാണ് താരം. എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നം പോലെ ആദിരാജിന്റെ ‘അമ്മ കവിതയും അച്ഛൻ രാജ്മോഹനും മകനോടൊപ്പം സകുടുംബം കഴിയുന്നത്